Latest posts - Page 2

จริงหรือไม่ ? หากป่วยเป็นมะเร็ง ไม่ควรรับประทานเนื้อสัตว์

ทำไมยาอาปราคัวร์ Apracur จึงควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

Close