Latest posts - Page 2

FDA อนุมัติแล้ว Aimovig ยาป้องกันไมเกรนรุ่นใหม่ ความหวังของผู้ป่วยไมเกรนเรื้อรัง

aimovig_migraine

ทุเรียน ราชาผลไม้(King of fruits)ที่อันตรายต่อผู้ป่วยเบาหวาน

durian_diabetes
1 2 3 4 9
Close