Latest posts

การใช้ยาพาราเซตามอลปลอดภัยหรือไม่ ในผู้ป่วยวาร์ฟาริน

Feature image template_warfarin

ยาแก้ปวด Diclofenac กับความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น

Feature image template
1 2 3 9
Close