แจกฟรี!!! คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษ ไทย พม่า เขมร เอาไว้ใช้ในโรงพยาบาล

โดย Boontharika Boonchaisaen
คู่มือภาษา AEC

เคยมั้ย? ที่กลัวเวลาต้องสื่อสารหรือคุยกับคนไข้ชาวต่างชาติ

 foreigner

ขอบคุณภาพจาก http://anngle.org/th/j-journer/hot-travelspot.html

ในยุค AEC แบบนี้ เชื่อว่าหลายคนที่เป็นบุคลาการทางการแพทย์คงเคยเจอปัญหาการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกับคนไข้ชาวต่างชาติ กว่าจะสื่อสารกันรู้เรื่อง ก็เล่นเอาเมื่อยมือไปหมด ฮ่า ๆ…

แอดมินเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์การสื่อสารกับคนไข้เขมรไม่รู้เรื่องค่ะ แต่ทำยังไงได้ เมื่อเรามีหน้าที่ดูแลคนไข้ ก็ต้องหาวิธีที่จะสื่อสารกับเขาให้เข้าใจให้ได้ ทั้งใช้พจนานุกรมแปลภาษา ทั้งดูคลิปในยูทูป ถามเพื่อนที่พอจะรู้เรื่องภาษาเขมรบ้าง สุดท้ายด้วยความพยายามที่จะช่วยเหลือคนไข้ ก็สื่อสารกันจนเข้าใจ  ถึงแม้ว่าอาจจะเข้าใจกันได้ไม่ทุกคำ แต่ก็พอจะรู้เรื่องว่าเขาต้องการสื่ออะไร มีอาการเจ็บป่วยตรงไหนบ้าง

สิ่งที่ตอบแทนความพยายาม ที่ได้รับกลับมานั่นก็คือ “ความภูมิใจ” ที่เราสามารถช่วยให้เขาอาการดีขึ้นได้ ถึงแม้ว่าจะเกิดมาคนละเชื้อชาติกันก็ตาม

และวันนี้แอดมินมีวิธีช่วยให้การสื่อสารกับชาวต่างชาติที่มารับบริการในโรงพยาบาล ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป มาฝากกันค่ะ

คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษ ไทย พม่า เขมร เอาไว้ใช้ในโรงพยาบาล

คู่มือภาษา AEC

คู่มือการใช้ภาษา ไทย – อังกฤษ – พม่า – เขมรสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว จัดทำโดยสํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับได้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาท่ีใช้กันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับแนวตะเข็บชายแดนไทย ได้แก่ กัมพูชา ลาว เขมร และพม่า ซึ่งเข้ามารับบริการตรวจรักษาสุขภาพในหน่วยบริการของไทย อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษ ไทย พม่า เขมร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ภายในคู่มือจะประกอบไปด้วยหมวดต่างๆที่จำเป็นต้องใช้สื่อสารในโรงพยาบาลทั้งสิ้น 31 หมวดด้วยกัน ดังนี้

 • คําทักทาย
 • เครือญาติ
 • การซักประวัติ

history taking

 • จํานวนนับ
 • หน่วยนับ / หน่วยเรียก
 • วันและเวลา
 • เดือนปี
 • สี
 • อวัยวะภายนอก

external organs

 • อวัยวะภายใน
 • ระบบทางเดินหายใจ
 • ระบบทางเดินอาหาร
 • ระบบโครงกระดูก
 • ระบบปัสสาวะ
 • ระบบกล้ามเน้ือ
 • ระบบประสาท
 • ระบบต่อมไร้ท่อ
 • ระบบไหลเวียนโลหิต
 • ระบบสืบพันธุ์
 • การตรวจร่างกาย
 • การรับประทานยา

Screen Shot 2560 08 30 At 17.44.46

 • การฉีดยา/ฉีดวัคซีน
 • อาการแพ้ยา
 • การรักษาสุขอนามัย
 • คําาแนะนําการทําแผลด้วยตนเอง
 • การหยอดตา
 • คําแนะนําาในการป้องกันโรค
 • การปฏิบัติตัวท่ีห้อง X-Ray
 • กายภาพบําบัด
 • การฝากครรภ์
 • การคลอด

ใครสนใจสามารถดาวน์โหลดฟรีกันได้ที่นี่

หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรการแพทย์หรือประชาชนทั่วไปที่จะใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติในโรงพยาบาลกันนะคะ

เรียบเรียงโดย อยู่กับยา

แหล่งที่มา : สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Facebook Comments

You may also like