Latest posts

FDA อนุมัติให้ Biobeat เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันโลหิตได้ แบบไม่ต้องรัดแขน

ทำไมยาแก้ปวดไมเกรน Ergotamine ถึงไม่ให้กินเกิน 6 เม็ดต่อวัน หรือ 10 เม็ดต่อสัปดาห์

1 2 3 14
Close