@Med-Herb-Guru : Line official account ที่จะทำให้รู้เรื่องสมุนไพรมากขึ้น

โดย Boontharika Boonchaisaen

ช่วงนี้ประชาชนกำลังให้ความสนใจเรื่องสมุนไพรเป็นอย่างมาก เหมือนวันก่อนเพิ่งมีคนไข้มะเร็งถามแอดมินเรื่องการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง ว่าหายจริงหรือไม่ เพราะเห็นเพื่อนข้างบ้านบอกว่ามีคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเอามาต้มดื่มแล้วหาย… 

องค์การเภสัชกรรมจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ “MedHerbGuru รอบรู้เรื่องสมุนไพร” โครงการที่ส่งเสริมการสื่อสารความรู้ด้านสมุนไพรสู่ประชาชนผ่านทางสื่อออนไลน์ โดยร่วมมือกับสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

@Med-Herb-Guru : Line official account ที่จะทำให้รู้เรื่องสมุนไพรมากขึ้น

herb

@Med-Herb-Guru เป็น Line official account ที่รวบรวมข้อมูลวิชาการด้านสมุนไพรที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือจากหน่วยงานวิชาการและจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเผยแพร่ผ่านทางสื่อสาธารณะเพื่อบริการประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านสมุนไพรที่ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งส่งเสริมให้ใช้สมุนไพรเพื่อเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพอย่างถูกต้อง

ช่องทางการติดตามบทความที่น่าสนใจ

  1. ติดตามอ่านและดาวน์โหลด บทความหรือ infographic ได้ที่เว็บไซต์ http://medherbguru.gpo.or.th/

2.  ติดตามผ่านช่องทาง Line ที่ ID line : @med-herb-guru หรือ สแกน QR code ด้านล่างนี้

หลังจาก Add line เพิ่มเพื่อนแล้ว หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรและสุขภาพ สามารถสอบถามทางไลน์ได้นะคะ เพราะจะมีผู้เชี่ยวชาญรอตอบคำถามอยู่ค่ะ

เรียบเรียงโดย อยู่กับยา

แหล่งที่มา : medherbguru

Facebook Comments

You may also like