รู้หรือไม่? นอกจากไข้หวัดใหญ่ ที่กำลังระบาดกันอยู่ในช่วงหน้าฝนนี้

ยังมีโรคใดบ้าง ที่ต้องระวังอีก

Flood เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและมักมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นช่วงๆ ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันได้ และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายชนิด ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้น เรามาเตรียมรับมือและป้องกันโรคที่อาจเกิดได้ในช่วงฤดูฝนนี้ กันดีกว่าค่ะ

5 กลุ่มโรคที่อาจเกิดในหน้าฝน

1. โรคที่เกิดจากแมลงพาหะ  ได้แก่

Mosquito02

โรคไข้เลือดออก

 • สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
 • อาการ ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ปวดเบ้าตา บางรายมี ปวดท้อง อาเจียน เบื่ออาหาร มีจุดแดงเล็กๆ ตามตัว แขน ขา รักแร้ อาจมีเลือดกำเดาไหลและเลือดออกไรฟัน  อาการทั่วไปคล้ายเป็นหวัด  แต่มักไม่ไอ  และมักไม่มีน้ำมูก  ผู้ที่อาการไม่รุนแรงหลังจากไข้ลดลง  อาการต่างๆจะดีขึ้น แต่ในรายที่มีอาการรุนแรง  ขณะที่ไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว  จะเกิดภาวะช็อก ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตลดลง  บางรายมีอาการปวดท้องกะทันหัน  อาจมีเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้ ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
 • การป้องกัน  ป้องกันยุงกัด  ขจัดลูกน้ำ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โรคมาลาเรีย  

 • สาเหตุ เกิดจากเชื้อโปรโตซัว  โดยมียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรค
 • อาการ มีไข้สูง อาจมีอาการหนาวสั่นร่วมด้วยได้ หากรับการรักษาช้า  อาจมีปัญหาทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน  เช่น  ภาวะมาลาเรียขึ้นสมอง  ภาวะปอดบวมน้ำ  ภาวะไตวายฯ ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
 • การป้องกัน ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด  เช่น  การทายากันยุง  การนอนในมุ้ง

โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี

 • สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อไวรัส มียุงรำคาญเป็นพาหะนำโรค
 • อาการ ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย หากอาการรุนแรงผู้ป่วยอาจไม่รู้สึกตัวและเสียชีวิต บางรายเมื่อหายป่วย อาจมีความพิการทางสมอง สติปัญญาเสื่อมหรือเป็นอัมพาตได้
 • การป้องกัน ไม่ให้ถูกยุงกัดและฉีดวัคซีนป้องกัน ซึ่งผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีน  เช่น  เด็กเล็ก  ผู้ปกครองต้องพาไปรับวัคซีนที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

2. โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษ

เห็ดพิษ

 • อาการ อาเจียน, ปวดท้อง, อุจจาระร่วง  พิษบางชนิดที่รุนแรง  อาจทำให้เกิดตับวาย  ตัวเหลือง  ไตวายและเสียชีวิต
 • การป้องกัน ควรรับประทานเฉพาะเห็ดที่แน่ใจเท่านั้น  และหากเก็บเห็ดมาแล้ว ให้นำมาปรุงอาหารเลยไม่ควรเก็บไว้นานเพราะเห็ดจะเน่าเสียเร็วหรืออาจแช่ตู้เย็นไว้ได้

3. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย

ทางเดินหายใจ

โรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อทางเดินหายใจ

 • สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย
 • อาการ มีไข้ไอ หายใจเร็ว หรือ หอบเหนื่อย
 • การป้องกัน  ควรใช้ผ้าปิดปากและจมูก (หรือสวมหน้ากากอนามัย) หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชน  และควรล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ  กลุ่มที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ อ่านเพิ่มเติมเรื่องไข้หวัดใหญ่และการป้องกันตนเองได้ที่นี่ 

โรคมือ เท้า ปาก 

 • สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสที่เจริญเติบโตได้ในลำไส้  เช่น  คอกซากีไวรัส  เอนเทอโรไวรัส
 • อาการ มีไข้  อ่อนเพลีย  ต่อมามีอาการเจ็บปากและไม่ยอมทานอาหาร  เนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น  เหงือก  และกระพุ้งแก้ม  แล้วจะเกิดตุ่ม หรือผื่นนูนสีแดงเล็กๆ (มักไม่คัน) ที่ฝ่ามือ  นิ้วมือ  ฝ่าเท้า  และอาจพบที่ก้นด้วย  ตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใส ซึ่งต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ
 • การป้องกัน รักษาสุขอนามัยของเด็กและผู้เลี้ยงดูเด็กให้สะอาด  ตัดเล็บให้สั้น  หมั่นล้างมือบ่อยๆ

4. โรคที่เกิดจากการสัมผัสเชื้อจากสิ่งแวดล้อมและสัตว์พาหะ

 

Animal

โรคเลปโตสไปโรซีส 

 • สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  ที่อยู่ในฉี่หนูหรือสัตว์เลี้ยง  เช่น  สุนัข  สุกร  โค  กระบือ  รวมทั้งสัตว์ป่าและสัตว์ฟันแทะ
 • อาการ มีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ  ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง  โดยเฉพาะที่น่อง และโคนขา  อาจมีอาการตาแดง  คอแข็งร่วมด้วย มักมีไข้ติดต่อกันหลายวันสลับกับระยะไข้ลด  อาจมีผื่นที่เพดานปาก หรือมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุ  ระยะท้ายอาจมีตับและไตวาย  ปอดอักเสบ  และกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
 • การป้องกัน หลีกเลี่ยงการลุยน้ำลุยโคลน ถ้าจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทยางกันน้ำ โดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลที่ขา

5. โรคและอันตรายที่มักเกิดร่วมกับภาวะอุทกภัย

ภาวะอุทกภัย

โรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร  

 • สาเหตุ เกิดจากการรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค  รวมทั้งเกิดจากการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ
 • การป้องกัน ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงไว้นานข้ามมื้อหรือเกิน 24 ชั่วโมง

โรคเยื่อตาอักเสบ หรือตาแดง

 • สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อโดยการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน
 • การป้องกัน หลีกเลี่ยงการใช้เสื้อผ้าหรือของใช้ร่วมกัน และใช้น้ำสะอาดอาบน้ำและล้างหน้า

โรคน้ำกัดเท้า

 • สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา
 • การป้องกัน หลีกเลี่ยงการย่ำนำ้ หรือรีบล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง หลังย่ำน้ำ

อันตรายจากสัตว์มีพิษ 

เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ซึ่งหนีน้ำมาหลบอาศัยในบริเวณบ้าน  โดยเฉพาะในช่วงที่มีน้ำท่วม

อันตรายจากการจมน้ำ

ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด  ไม่ให้ลงเล่นน้ำ  ในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง  น้ำเชี่ยว  ประชาชนที่อยู่ในภาวะน้ำท่วม หรือประกอบอาชีพทางน้ำไม่ควรดื่มของมึนเมา และไม่ควรปล่อยให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้  เช่นโรคลมชัก  ความดันโลหิตต่ำอยู่ตามลำพัง เพราะอาจทำให้พลัดตกและจมน้ำเสียชีวิตได้

อันตรายจากไฟฟ้าดูด

 • สาเหตุ การใช้มือจับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรงในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
 • การป้องกัน ไม่ควรจับสวิตซ์ไฟ  หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะตัวเปียก และควรตรวจสอบปลั๊กไฟ  สายไฟ  เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ และปลอดภัย

เพื่อสุขภาพที่ดี ควรรู้เท่าทัน 5 โรคยอดฮิตในหน้าฝนกันนะคะ

เรียบเรียงโดย อยู่กับยา

แหล่งที่มา : กรมควบคุมโรคติดต่อ

Facebook Comments