เบาหวานในเด็กเพิ่มมากขึ้น อาจมีสาเหตุจากการบริโภคหวาน และขนมในโรงเรียน

โดย Boontharika Boonchaisaen

หากใครติดตามข่าวด้านการแพทย์และสุขภาพ น่าจะพอผ่านตาสำหรับข่าวที่ รพ.จุฬาฯ เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจ เนื่องจากพบว่า…

โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ยอดพุ่ง 27% มาจากการการดื่มน้ำหวานในโรงเรียน

ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองหลายคนอาจมองข้ามและไม่ได้ใส่ใจมากนัก แอดมินเองก็เคยได้ไปสอนฉีดยาอินซูลินให้ผู้ป่วยเบาหวานเด็กหลายราย บางรายอายุเพียง 9 ขวบเท่านั้น ถือเป็นเรื่องน่าสนใจมากว่าทำไม เด็กอายุน้อยยังสามารถป่วยเป็นเบาหวานได้ไม่ต่างจากผู้ใหญ่

โรคเบาหวาน คือ อะไร

diabetes

“เบาหวาน” จัดเป็นโรคหนึ่งในกลุ่มโรค NCDs (non-communicable diseases) หรือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นโรคยอดฮิตในคนไทย ที่มีอัตราการเกิดสูงขึ้นทุกปี

นอกจากโรคเบาหวานจะพบในวัยผู้ใหญ่แล้ว ยังสามารถพบในเด็กและวัยรุ่นได้อีกด้วย ซึ่งสาเหตุมีทั้งการถูกทำลายของเซลล์ตับอ่อนที่เรียกว่า “บีต้าเซลล์” หรือภาวะโภชนาการเกินและขาดการออกกำลังกาย

โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น คือ อะไร

เบาหวานในเด็กและวัยรุ่นหรือ diabetes in youth แบ่งเป็น 2 ประเภทที่พบบ่อยคือ

  • เบาหวานชนิดที่ 1  เกิดจากร่างกายสร้างภูมิต้านทานตนเองมาทำลายเบต้าเซลล์ของตับอ่อน ส่งผลให้ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินในร่างกายได้ ผู้ป่วยจึงมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น โรคนี้เกิดได้ในเด็กตั้งแต่อายุน้อย ส่วนมากมักไม่อ้วน ประมาณร้อยละ 95 ของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดนี้
  • เบาหวานชนิดที่ 2  กลไกเกิดจากการที่ร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน ร่วมกับตับอ่อนบกพร่องในการหลั่งอินซูลิน ส่วนใหญ่มักเกิดในผู้ป่วยที่เข้าวัยรุ่นแล้ว โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ ภาวะอ้วน ปัจจัยทางพันธุกรรม อายุที่มากขึ้น เชื้อชาติ และประวัติการคลอดที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยหรือมากกว่าปกติ

แนวทางการรักษาโรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น

  • เบาหวานชนิดที่ 1  ปัจจุบันมีเพียงการรักษาเดียวคือ การฉีดยาอินซูลิน ควบคู่กับการรับประทานอาหารให้เป็นสัดส่วนที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของผู้ป่วย ร่วมกับการออกกำลังกายที่เหมาะสม
  • เบาหวานชนิดที่ 2 การรักษามีทั้งกินยาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด หากไม่ได้ผลแพทย์จะพิจารณาฉีดยาอินซูลินเพิ่มเติม ร่วมกับการปรับพฤติกรรมการกินอาหารและออกกำลังอย่างเหมาะสม

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา ผลจากการศึกษาจากคลินิกต่อมไร้ท่อเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่า…

สัดส่วนของโรคเบาหวานชนิดที่ 2ในเด็กและวัยรุ่น ปี2551-2560เด็กอายุ 10-19 ปี ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 13 และในปี 2551-2562 เพิ่มเป็นร้อยละ 27 ขณะนี้ทั่วโลกมีวัยรุ่นเป็นเบาหวานแล้วถึง 63 ล้านคน ซึ่งสาเหตุที่เบาหวานในเด็กและวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้น เกิดการพฤติกรรมบริโภคหวานและขนมในโรงเรียน

ดังนั้น ผู้ปกครองและครู อาจารย์ควรต้องหันมาตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนควรมีนโยบายที่ชัดเจน เช่น การส่งเสริมให้เด็กๆ มีกิจกรรมทางกายให้มากขึ้น และต้องจำกัดการเข้าถึงขนม, น้ำอัดลม หรืออาหารขบเคี้ยว ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายร่วมด้วย และผู้ปกครองเองก็ควรแนะนำให้เด็กห่างจากหน้าจอไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หรือโทรศัพท์มือถือ หรืออาจจำกัดเวลาในการเล่นก็ได้เช่นกันค่ะ

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง FDA อนุมัติให้ยา Liraglutide(Victoza®) สามารถใช้รักษาเบาหวานชนิดที่2ในเด็กได้แล้ว ได้ที่นี่ 

เรียบเรียงโดย  อยู่กับยา

แหล่งที่มา : TNNThailand

Facebook Comments

You may also like