ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาด โดยสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ซึ่งสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 มีตามรูปด้านล่าง ดังนี้

ขอบคุณภาพจาก ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การเปลี่ยนแปลงวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในปี พ.ศ. 2562

ปัจจุบัน องค์การอนามัยโลกได้แนะนำวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับซีกโลกใต้ที่จะใช้ในปี พ.ศ. 2562 มีองค์ประกอบดังนี้

  • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus
  • A/Switzerland/8060/2017 (H3N2)-like virus
  • B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage)

ซึ่งต่างจากปีพ.ศ. 2561 โดยเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์สำหรับไวรัสไข้หวัดใหญ่

Vaccine

  • สายพันธุ์ A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-like virus เป็น A/Switzerland/8060/2017 (H3N2)-like virus
  • สายพันธุ์  B/Phuket/3073/2013-like virus (Yamagata lineage) เป็น B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage)

โดยหากเทียบจากตารางด้านบน จะเห็นว่าองค์ประกอบของวัคซีน 3 สายพันธุ์ นั้นตรงกับเชื้อก่อโรคที่พบในประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562

ส่วนวัคซีน 4 สายพันธุ์นั้น มีองค์ประกอบเหมือนกับวัคซีน 3 สายพันธุ์ แต่จะมีสายพันธุ์ B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage) เพิ่มเข้ามา จึงสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ราคาอาจสูงกว่า

สำหรับใครที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง อย่าลืมไปติดต่อขอฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ถึง 31 ส.ค. นี้นะคะ

ขอบคุณภาพจาก Workpoint News

แปลและเรียบเรียงโดย อยู่กับยา

แหล่งที่มา : WHO, ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Facebook Comments