แนะนำวิธีบริจาคร่างกายแบบออนไลน์ง่ายๆโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล

โดย Boontharika Boonchaisaen
body donation

เมื่อก่อนเวลาเราต้องการบริจาคร่างกายอาจต้องเดินทางไปยื่นความจำนงโดยตรงที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่รับบริจาค หรืออาจยื่นความจำนงทางไปรษณีย์ โดยกรอกข้อความลงในแบบฟอร์มแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ แต่ปัจจุบันแอดมินไปเจอข้อมูลว่าสามารถยื่นความจำนงโดยผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วค่ะ

บริจาคร่างกายคืออะไร มีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง

anatomy

บริจาคร่างกาย (Body Donation) เป็นการอุทิศร่างกายหลังจากเสียชีวิตด้วยความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ร่างกายของผู้บริจาคนั้นจะถูกเรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” จัดการศึกษาจากร่างของผู้อุทิศร่างกายฯ ตามความเหมาะสม คือ

 • เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน
 • เพื่อการฝึกอบรมหัตถการต่างๆ และงานวิจัยทางการแพทย์
 • เพื่อการศึกษาของนักศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ
 • เพื่อเก็บเนื้อเยื่อบางส่วนสำหรับการรักษาทางการแพทย์

#ข้อจำกัดของการรับศพผู้อุทิศร่างกายมีดังนี้#

 • ผู้อุทิศร่างกายฯ ที่ถึงแก่กรรม มีสาเหตุจากติดเชื ้อโรคร้ายแรง เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง(โรคเอดส์) ไวรัสตับอักเสบ, วัณโรค และพิษสุนัขบ้า
 • ผู้อุทิศร่างกายที่ผ่านการฝังแร่ด้วยสารกัมมันตรังสี ในการรักษาโรคต่างๆ(สามารถรับร่างที่ผ่านการฉายรังสีและผู้ที่ได้รับเคมีบำบัดมาเป็นอาจารย์ใหญ่ได้)
 • ผู้อุทิศร่างกายฯ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีคดีเกี่ยวข้องกับคดี หรือมีการผ่าพิสูจน์
 • ร่างกายผู้อุทิศร่างกายฯ มีลักษณะกลิ่นจากการที่เนื้อเยื่อเน่าเสีย

แนะนำวิธีบริจาคร่างกายแบบออนไลน์ง่ายๆโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล

 • เริ่มต้นลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนผู้อุทิศร่างกาย

 • ยืนยันการลงทะเบียน

หากใครสนใจร่วมบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา สามารถทำตามขั้นตอนที่แอดมินได้เล่ามาข้างต้นนี้ได้เลยจ้า ในกรณีที่ผู้อุทิศร่างกายฯ ที่เสียชีวิตอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล คือ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร จะรับร่างไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์เครือข่ายรับร่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แต่ในกรณีที่ร่างกายอยู่ต่างจังหวัด จะต้องมีญาตินำส่ง โดยบรรจุใส่หีบเย็นหรือใช้ถุงน้ำแข็งอย่างน้อย 2 ถุง วางบนหน้าท้อง คลุมด้วยผ้าห่ม แล้วส่งมาที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภายใน 20 ชั่วโมง

เพราะการให้ทานอีกอย่างหนึ่งที่เป็นบุญมาก นอกจากให้ทานด้วยเงินแล้วนั้น คือ การให้ทานความรู้หรือการศึกษา

เรียบเรียงโดย อยู่กับยา

แหล่งที่มา : สภากาชาดไทย

Facebook Comments

You may also like