การสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เพิ่มความเสี่ยงให้ทารกตายอย่างกะทันหันได้ถึง 2 เท่า

โดย Boontharika Boonchaisaen

จากข้อมูลของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เรื่อง “สถิติและปัญหาจากการสูบบุหรี่ประเทศไทย”  ระบุว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อนเวลาที่ป้องกันได้ ซึ่งการสูบบุหรี่ทำให้คนไทยเสียชีวิตปีละ 51,651 คน หรือวันละ 141 คน โดยผู้ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่อายุสั้นลง 12 ปี และป่วยหนักโดยเฉลี่ย 2.5 ปีก่อนตาย และอันตรายมากที่สุดใน หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่หรือได้รับบุหรี่มือสอง 

เช่นเดียวกับการศึกษาในกลุ่มประชากรที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า…

การสูบบุหรี่ 1 ซองต่อวัน ระหว่างตั้งครรภ์ เพิ่มความเสี่ยงทำให้ทารกเสียชีวิตอย่างกะทันหันโดยไม่ได้ตั้งใจสูงเกือบ 3 เท่าเมื่อเทียบกับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้สูบบุหรี่

ขอบคุณภาพจาก https://tobaccofreelife.org/resources/smoking-sids-newborns/

ทารกเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยไม่ได้ตั้งใจ (Sudden unexpected infant death) คืออะไร

ทารกเสียชีวิตอย่างกะทันหันโดยไม่ได้ตั้งใจ (Sudden unexpected infant death) คือ การเสียชีวิตกะทันหันของทารกอายุน้อยกว่า 1 ปี โดยไม่มีประวัติทางการแพทย์ที่อาจเป็นสาเหตุได้ และหลังการตรวจชันสูตรอย่างละเอียดและการตรวจที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้ว ยังไม่สามารถหาสาเหตุการเสียชีวิตได้ ทารกที่เสียชีวิตกะทันหันมักเสียชีวิตขณะนอนหลับ บางครั้งจึงเรียกภาวะนี้ว่า ภาวะหลับไม่ตื่นในทารก

ความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่หรือการได้รับบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์

  • มีผลการศึกษาจาก American Lung Association รายงานว่าหากลดจำนวนมวนบุหรี่ที่สูบลงในขณะตั้งครรภ์ไตรมาสที่สาม จะลดความเสี่ยงของทารกเสียชีวิตอย่างกะทันหันโดยไม่ได้ตั้งใจได้ถึง 12% แต่หากเลิกสูบบุหรี่ จะลดความเสี่ยงลงได้สูงถึง 23 % ดังภาพด้านล่าง

ขอบคุณภาพจาก https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2019/03/07/peds.2018-3325.full.pdf

  • มีผลการศึกษาจาก American College of Obstetricians and Gynecologists เกี่ยวกับแม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ พบว่า 23-34 % มีเด็กทารกที่เสียชีวิตอย่างกะทันหันโดยไม่ได้ตั้งใจและ 5-7% ที่เสียชีวิตหลังคลอดก่อนกำหนด
  • ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กที่เกิดจากแม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์มักจะสูงขึ้นตามไปด้วย
  • เด็กที่เกิดจากแม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นโรคหอบหืด, มีอาการปวดบิดในทารก และมีแนวโน้มเกิดโรคอ้วนในวัยเด็ก
  • สำหรับเด็กที่คลอดจากแม่ได้รับบุหรี่มือสอง มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หลังคลอดถึง 20 %
  • นักวิจัยได้ค้นพบว่าความผิดปกติของระดับ Serotonin ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในร่างกาย อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่เด็กทารกจะเสียชีวิตอย่างกะทันหัน เนื่องจาก Serotonin เกี่ยวข้องกับระบบการหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งสารนิโคตินในบุหรี่จะไปมีผลเพิมการหลั่งของสาร Serotonin จึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กทารกหยุดหายใจขณะนอนหลับตอนกลางคืนได้
  • มีงานวิจัยของ A.I. for Humanitarian Action Initiative ศึกษาเรื่องผลต่อทารก หากสูบบุหรี่ก่อนตั้งครรภ์ พบว่า หญิงที่สูบบุหรี่ก่อนการตั้งครรภ์3เดือนแรก และเลิกสูบได้ก่อนไตรมาสที่3 มีความเสี่ยงมากกว่าหญิงที่ไม่สูบบุหรี่ 50% แต่ก็น้อยกว่าหญิงที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์

จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า หญิงไทยจำนวนมากมีความรู้ไม่มากพอเรื่องอันตรายของการสูบบุหรี่ต่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ส่วนคุณแม่ที่สูบบุหรี่มีเพียง 39.5% เท่านั้นที่รู้ว่าการสูบบุหรี่มีอันตรายต่อทารกในครรภ์ ดังนั้น ประชาชนจึงควรตระหนักถึงโทษของบุหรี่ และภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์และให้ความรู้อย่างทั่วถึง เพราะนอกจากบุหรี่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อทารก และคนรอบข้างได้อีกด้วยนะคะ

เอกสารแจกฟรีจาก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เรื่อง 10 เคล็ดลับเลิกสูบบุหรี่

แปลและเรียบเรียงโดย อยู่กับยา

แหล่งที่มา : CNNMaternal Smoking Before and During Pregnancy and the Risk of Sudden Unexpected Infant Death, www.tobaccofreelife.org, www.smokefreezone.or.thSmoking and the sudden infant death syndrome. American College of Obstetricians and GynecologistsThe effect of environmental tobacco smoke during pregnancy on birth weight.

Facebook Comments

You may also like