ลืมกินยาวาร์ฟาริน ทำไงดี?

โดย Boontharika Boonchaisaen
Warfarin Loss

มีแฟนเพจท่าหนึ่ง inbox เข้ามาถามแอดมินว่า “ถ้าลืมกินยาวาร์ฟาริน จะต้องทำอย่างไร ?” เชื่อว่าอาจมีแฟนเพจอีกหลายท่าน ที่มีคำถามในใจคล้ายกันกับแฟนเพจท่านนี้ ดังนั้น แอดมินจึงอยากมาคลายความสงสัยให้ได้ทราบไปพร้อมๆกันค่ะ

Inbox

หากลืมกินยาวาร์ฟาริน ทำไงดี?

การกินยาวาร์ฟารินในแต่ละวันให้ใกล้เคียงกับเวลาเดิม หากลืมกินยาให้ปฏิบัติดังนี้

  • กรณีลืมกินยาแต่ยังไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับจากเวลาเดิมที่เคยกิน ให้รีบกินทันทีที่นึกได้ในขนาดเดิม
  • กรณีลืมกินยาแต่เกิน 12 ชั่วโมงไปแล้ว ให้ข้ามยามื้อนั้นไป แล้วกินยามื้อต่อไปในขนาดเดิม โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า หากลืมกินควรแจ้งให้แพทย์ทราบเมื่อมารับการตรวจครั้งถัดไป เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุทำให้ค่าการแข็งตัวของเลือดที่เรียกว่า ไอเอ็นอาร์ (INR หรือ International Normalized Ratio)ของคนไข้เปลี่ยนแปลงได้ค่ะ

ยกตัวอย่าง กรณีลืมกินยาวาร์ฟาริน

Clock

โดยทั่วไปแพทย์มักจะสั่งจ่ายยาวาร์ฟารินให้คนไข้กินก่อนนอน สมมติว่าท่านเคยกินยาวาร์ฟาริน 1 เม็ด เวลา 2 ทุ่มของทุกวันหรือใกล้เคียงเวลาเดิม

หากลืมกินยาแต่ยังไม่เกิน 8 โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น ให้ท่านกินยาทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด จากนั้นเวลา 2 ทุ่มของคืนต่อไปให้กินยา 1 เม็ดเช่นเดิม โดยไม่ต้องเพิ่มยาเป็น 2 เท่าค่ะ

แต่ถ้าไม่อยากลืมกินยาอาจหาปฏิทินช่วยจำ หรือจัดยาใส่ตลับแบ่งตามวัน-เวลา ซึ่งอาจเป็นวิธีช่วยลดโอกาสการลืมกินยาได้นะคะ เพราะการลืมกินยา อาจทำให้อาการของโรคแย่ลงได้ค่ะ

เรียบเรียงโดย อยู่กับยา

แหล่งที่มา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Facebook Comments

You may also like