Latest posts - Page 3

รับประทานผงชูรสมากๆ อาจเพิ่มความเสี่ยงให้เป็นมะเร็งได้ จริงหรือ?

Novartis หยุดการจำหน่าย Zantac ยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร เนื่องจากอาจปนเปื้อนสาร NDMA

1 2 3 4 5 17
Close